Lidmaatschap

PST is een tennisvereniging voor de Plantage, de Kadijken en de Weesperbuurt. Gezien de grote omvang van het aantal leden – bijna 700 – worden nieuwe leden maar mondjesmaat toegelaten. De wachttijd tot toetreding bedraagt ongeveer drie jaar. Familieleden van PST-leden krijgen geen voorrang.

Wilt u lid worden? Dan kunt u zich aanmelden om op de wachtlijst te komen via het aanmeldformulier senior, en door 25 euro administratiekosten over te maken op banknummer NL66 INGB 0009518994, t.n.v. Tennisvereniging PST en onder vermelding van ‘inschrijving wachtlijst [naam]’. Controleer op het kaartje hieronder goed of u binnen het PST verzorgingsgebied woont. U ontvangt een inschrijvingsbewijs wanneer een en ander in orde is.

Ook voor de jeugd (tot en met 17 jaar) geldt een wachtlijst. Daarbij geldt de eis dat een nieuw jeugdlid tennistraining krijgt binnen PST. Een jeugdspeler meldt zich aan via aanmeldformulier jeugd. In november van elk jaar wordt gekeken welke jeugdleden dat jaar 17 zijn geworden. Zij worden automatisch senior lid.
Het is jeugd niet toegestaan om vrij te tennissen zonder begeleiding van een volwassen lid. Voor meer informatie zie Jeugd.

Contributie
De contributie voor 2018 is vastgesteld op 100 euro voor senioren (vanaf 18 jaar), en op 50 euro voor junioren (tot en met 17 jaar). PST draagt per lid (zowel senior als junior) 15 euro af aan de KNLTB. 
De contributie dient vóór 31 december van elk jaar overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL66INGB0009518994 t.n.v. Tennisvereniging PST en o.v.v. voor- en achternaam. Wanneer een jeugdlid in de tweede helft van het jaar lid kan worden, dan is hij de helft van de contributie verschuldigd.

Lidmaatschap opzeggen
PST kent een jaarcontributie die loopt van het begin tot het eind van een kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor het begin van het nieuwe kalenderjaar uitschrijving heeft plaatsgevonden middels een mailtje aan het bestuur, via ledenadministratie@tennisclubpst.nl.

Privacy
De privacyregels uit de AVG (GDPR) zijn ook op PST van toepassing. Het bestuur heeft hier in het voorjaar van 2018 een beleid voor ontwikkeld en is van mening dat er op de officiële regels nog wel wat aanscherpingen gemaakt kunnen worden. Daarnaast stelt de KNLTB zich op een ander standpunt dan verwacht op het moment van het schrijven van het beleid. De tennisbond vindt bijvoorbeeld dat iedereen die lid is van PST, daarmee ook lid van de KNLTB. Dat betekent dat PST niet namens alle leden richting de KNLTB een standpunt in kan nemen over privacy. Dus als jij niet wil dat jouw gegevens door de KNLTB worden verstrekt aan derden, dan moet je zelf actie ondernemen. Dat kan via dit Formulier van Verzet. Eind juni kunnen de leden het aangescherpte beleid terug zien op de website. Hier staat het door onszelf opgestelde PST Privacy Beleid.