Nieuwe velden!!!

Goed nieuws, want het is zover: maandag 10 december gaat de uitvoerder Arcadis aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe veld. Dat betekend dat vanaf die datum het veld niet meer toegankelijk is voor gebruikers tot de opleverdatum van het nieuwe veld. Deze is vooralsnog vastgesteld op 29 maart 2013 waarbij rekening is gehouden met de weersomstandigheden.
Heel belangrijk! Het gaat hier alleen om de aanleg van het veld. Ontsluiting en herprofilering van het Wertheimpark is een apart traject en staat geheel los van de aanstaande werkzaamheden.
Meer informatie over PST-activiteiten de komende maanden en het allerlaatste PST-toernooi op het oude veld op zaterdag 8 december a.s. volgt zo spoedig mogelijk.
Tenslotte: we zien je graag op PST-Open Inloop vrijdagavond! De laatste Open Inloopavond om ons oude veld vind plaats op 7 december.