Regels

Huisregels van PST

  1. PST is een buurtvereniging. Het lidmaatschap staat alleen open voor bewoners van de Plantage, de Weesperbuurt en de Kadijken. Zie het kaartje hierboven.

 

  1. De leden dienen zich als goede buren, buurtbewoners en gebruikers te gedragen: wees zuinig op de bezittingen van PST, van korfbalvereniging Swift en van de gemeente. Dit is van groot belang voor de relatie van PST met de gemeente en met korfbalvereniging Swift, respectievelijk eigenaar en medegebruiker van het sportterrein. Overtredingen kunnen de toekomst van PST bedreigen. Eventueel verwijtbaar toegebrachte schade kan worden verhaald op de veroorzaker.

 

 1. PST huurt – net als Swift en andere gebruikers – het sportterrein van de gemeente Amsterdam op vastgestelde dagen en uren: zie de kalender voor de precieze tijdsindeling. Het clubhuis is niet van PST, en wordt ook niet door PST gehuurd. PST mag gebruik maken van w.c.’s en douches, mits zij deze in nette staat achterlaat.
 2. Het is verboden auto’s op het terrein te parkeren of parkeren door derden toe te laten. Een ontheffing geldt voor Jos Bruens en onderhoudsdiensten of -bedrijven.
 3. Op het gehele sportterrein geldt een rookverbod. Op het trottoir, links van de ingang, is een rookplek.
 4. Om het hek van het sportpark te openen heb je de code van het slot nodig. Die code staat op de labels van de sleutels die je gebruikt om de netten van hun slot te halen. Deze sleutels kun je, na achterlaten van je lidmaatschapspasje, afhalen bij café Smit & Voogt, op de hoek van de Plantage Middenlaan en de Plantage Parklaan.
  Aan de sleutelbos hangt ook een sleutel die toegang geeft tot kleedkamers en wc’s (de meest rechtse buitendeur, vanaf de tennisbaan gezien). Als je daar binnenkomt hangt meteen links een kleine kast met de schakelaars voor de veldverlichting. Dat kastje gaat open met dezelfde sleutel als voor de netten. Elke lichtmast heeft een aan/uitknop. Druk op de knop om het licht aan te doen. Om het licht te doven enkele seconden ingedrukt houden. De lichten mogen tot 22 uur branden. Wie als laatste het veld verlaat, overdag of ’s avonds, controleert of
  alle netten goed zijn opgeborgen en doet het licht uit, wanneer dat brandt. Sluit ook het hek achter je.
 5. Als Swift speelt, kan worden getennist op de banen 4 en 5. Plaats dan de drie overige netten tussen baan 3 en 4, zodat zo weinig mogelijk hinder ontstaat door wegrollende ballen. Zie de plattegrond hieronder. 
 6. Omdat PST het veld deelt met andere gebruikers dienen de netten na gebruik weer op slot te worden gezet op de plaatsen zoals op de plattegrond aangegeven. De plaatsen zijn zo gekozen dat een korfbalwedstrijd niet wordt verstoord bij het maken van een scheiding tussen de twee speelvelden.
 7. De sloten aan de netten zijn kostbaar: laat ze niet in het zand liggen en doe de klepjes over de sleutelgaten ter voorkoming van slijtage door regen en
 8. Als je de veegnetten gebruikt dien je die weer vast te maken aan het slot van het tennisnet dat je gebruikte.
 9. Voor de banen 4 en 5 geldt vanwege de grote belangstelling een speciale regeling. Uitgangspunt is dat baan 4 beschikbaar is voor les en baan 5 voor vrij spel, tenzij op die banen competitiewedstrijden of andere activiteiten van (of in overleg met) PST zijn gepland. Als er geen les is, kan baan 4 voor vrij spel gebruikt worden en als er geen vrij spel is, kan op baan 5 worden lesgegeven. Baanwisselingen tussen les en vrij spel gaan op het hele uur. In verband met de opstelling van netten en leshulpmiddelen moet tien minuten vóór het hele uur duidelijk zijn of er les of vrij spel zal zijn.
 10. Wachtregel, sinds november 2017: Als alle velden bezet zijn hoeven nieuwkomers niet langer dan een half uur te wachten. De langst-spelenden maken dan plaats.
 11. Vanwege de hoge bezettingsgraad van de velden en de bestaande wachtlijst is het niet toegestaan om met introducees te spelen.
 12. Jeugdleden (t/m 17 jaar) mogen niet zelfstandig spelen op de banen: zij moeten worden begeleid door een volwassen lid. Volwassen leden zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de gedragingen van hun kinderen op en rondom de banen, en ook voor meegebrachte vriendjes die geen lid zijn maar wel rondom de banen spelen.
 13. PST kent een jaarcontributie die loopt van het begin tot het eind van een kalenderjaar. Jeugdleden die in de tweede helft van het jaar lid worden, zijn de helft van de contributie verschuldigd. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij voor het begin van het nieuwe kalenderjaar uitschrijving heeft plaatsgevonden middels een mailtje aan het bestuur, via bestuur@tennisclubpst.nl.
 14. Het bestuur heeft de bevoegdheid op te treden tegen leden die wangedrag vertonen, bijvoorbeeld door hen tot nader order de toegang tot de banen te ontzeggen.