VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist in functies waar gewerkt wordt met kwetsbare personen (kinderen), vertrouwelijke gegevens en geld. Dus ook voor tennistrainers en andere jeugdbegeleiders. De VOG is bestemd voor het aangaan van een betaalde werkrelatie, vrijwilligerswerk, een visumaanvraag of emigratie.
De VOG is digitaal aan te vragen en geldig voor het bedrijf en de functie waarvoor de aanvraag is ingediend. De aanvraag wordt beoordeeld door Justis. Er is geen vaste geldigheidsduur verbonden aan een VOG. De termijn van geldigheid wordt bepaald door de instantie die om de VOG vraagt. De kosten dienen door de aanvrager zelf te worden betaald.
Hier vraag je de VOG digitaal aan.