ALV op 25 juni 2021 vanaf 20:00

Op vrijdag 25 juni 2021 vindt vanaf 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering plaats.
De vergadering vindt buiten op het sportpark plaats volgens de geldende richtlijnen van het RIVM, mits het weer het toelaat. Bij slecht weer gaan we over op een online vergadering.

Aanmelding
Wij verzoeken leden om zich aan te melden via e-mail. Aanmelding geschiedt individueel; eventuele partners dienen zich afzonderlijk aan te melden, zodat er goed zicht is op het totale aantal aanwezigen. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 juni 2021, zodat we de ALV op verantwoorde wijze kunnen houden. Alleen PST-leden die zich hebben aangemeld hebben toegang tot de ALV.

Agenda
Op de agenda staan 2 grote onderwerpen met een grote invloed op richting en toekomst van PST:
· Het nieuwe clubhuis: besluit over contracten voor de lange termijn
· Contributieverhoging 

De volledige agenda luidt als volgt:
· Opening en welkom
· Vaststellen notulen ALV 2020
· Jaarverslag 2020
· Verslag van de kascommissie
· Financiële verantwoording over 2020
· Benoeming kascommissie voor 2021
· Vooruitzicht 2021
· Benoeming nieuwe bestuursleden
· Besluiten te nemen i.v.m. nieuw clubhuis, inclusief planning en vervolgafspraken
· Nieuwe website
· Vragenronde
· Sluiting

Wij hopen jullie te ontmoeten op 25 juni 2021 bij PST!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Online informatieavond nieuw clubhuis Swift-PST

1 juni 2021 om 20:00 uur

De afgelopen periode hebben Swift en PST de samenwerking gezocht ten behoeve van de toekomst van het gezamenlijke sportpark aan de Plantage Parklaan. Een projectgroep met vertegenwoordigers van Swift en PST heeft, in opdracht van de beide besturen, hard gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendig, duurzaam en goed in de buurt passend clubhuis en een mooie buitenruimte daarvan – voor een fijn verblijf voor de leden van beide sportclubs en de buurt. 

Op dinsdag 1 juni om 20:00 organiseren wij een online informatieavond voor de buurt  en de leden van PST waarbij wij jullie in maximaal een uurtje willen meenemen in de plannen. Ook zal de architect op deze avond het ontwerp toelichten. 

Komt u ook online? Wij maken voor de meeting gebruik van Microsoft Teams. Dit is de link om deel te kunnen nemen aan de vergadering. U kunt ook op de afbeelding hieronder klikken.

Gezamenlijk clubhuis Swift-PST

De afgelopen periode hebben Swift en PST verder de samenwerking opgezocht ten behoeve van de toekomst van ons gezamenlijke sportpark. Een projectgroep met vertegenwoordigers van Swift en PST heeft, in opdracht van de beide besturen, hard gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendig, duurzaam clubhuis en een mooie buitenruimte daarvan – voor een fijn verblijf voor de leden van beide sportclubs en de buurt. 
 
De projectgroep is begonnen alle wensen naast elkaar te leggen, in samenwerking met een architect is een ontwerp gemaakt en er zijn verschillende afstemmomenten geweest met zowel het bestuur van Swift als van PST. Inmiddels is de eerste fase afgerond en ligt er een plan op hoofdlijnen dat we de komende maanden samen willen uitwerken, en waarvoor we financiering en subsidie willen regelen. 

Op 28 mei 2021 organiseren we een online informatieavond waarbij we jullie als leden van PST meenemen in de plannen. Ook zal de architect op deze avond het ontwerp toelichten. Daarna zullen we de buurt informeren. De volgende stap is de ALV op 25 juni 2021, om de leden toestemming te vragen voor het realiseren van de plannen in 2022 en voor de financieringsconstructie. 
 
De komende tijd staat ons al veel te doen en we betrekken graag de leden van beide clubs. Want naast een nauwe samenwerking met de buurt, de gemeente Amsterdam, veldbeheerder SPACE en BSO, is een samenwerking met leden onmisbaar. Alleen zo maken we een écht gezamenlijk clubhuis. Zo denken we graag in werkgroepen samen na over de aansturing van de bouw, het interieur, de contracten en inkoop, de exploitatie, communicatie, et cetera. We komen hier binnenkort op terug. Mocht je nu al enthousiast worden en mee willen denken en doen, of heb je vragen, meld je dan vooral bij jouw bestuur. 

Wij hebben zin in de komende tijd. Samen maken we er iets moois van!

Paashaas op bezoek bij PST

Op Tweede Paasdag, heel vroeg in de ochtend, toen de zon nog nauwelijks boven de horizon uitkwam, was de Paashaas al druk in de weer. Hier een ei, daar een ei, nog een ei…. Toen alle zesentwintig zelfgeschilderde eieren verstopt waren begon het te sneeuwen. Dikke vlokken vielen naar beneden. Bezorgd keek de paashaas omhoog. De lucht was inktzwart. Zouden ze wel komen met dit weer? Zenuwachtig hupte Paashaas op en neer. De sneeuw was inmiddels veranderd in een forse hagelbui, vergezeld van zware windstoten.

Maar zag zij het goed? Zag zij daar kinderen aankomen in sportkleren met een racket in de hand, een muts op het hoofd en handschoenen aan? Zag zij blije en nieuwsgierige gezichten? Natuurlijk dacht de paashaas. April kan wel doen wat ze wil maar ik ben bij PST. PST kinderen laten zich niet afschrikken door koud winterweer. Blij hupte Paashaas naar het hek om alle kinderen welkom te heten. Eindelijk kon het Tennispaasfeest beginnen!

Ineens, alsof de wolken het begrepen, stopte de hagelbui en begon de zon te schijnen. Een warming-up met Paashaas, wedstrijden spelen, het beroemde ‘pak de Paashaas-spel’ en tot slot: welk team vindt de meeste eieren. Zoals alle kinderen inmiddels weten, bij PST is er altijd voor iedereen een prijs. Met rode wangen en pretlichtjes in de ogen vertrokken de kinderen, uitgezwaaid door Paashaas, met een gevulde zak vol verrassingen naar huis.

Beste allemaal, wat zijn jullie sportieve bikkels.
Het was een vrolijk Paasfeest.
Tot volgend jaar!

Dubbelspel weer toegestaan

Goed nieuws! Vanaf 16 maart 2021 is dubbelspel weer toegestaan voor alle leden. Het is wel belangrijk om 1,5 meter afstand te houden, zowel van je dubbelpartner als van het andere team. Het heeft de voorkeur om in vaste koppels te dubbelen. En niet vergeten: verlaat direct na afloop van je reservering het sportpark!

De overige landelijke corona-maatregelen zijn nog steeds van kracht. Om te voorkomen dat de club wordt gesloten vragen wij jullie met klem je hier aan te houden. 

Petitie: help ATC Sloterplas

Onze collega tennisvereniging ATC Sloterplas wordt bedreigd in haar voortbestaan. De eigenaren van het tennispark hebben besloten om de huurovereenkomst niet te verlengen met het oog op toekomstige projectontwikkeling. ATC Sloterplas is daarom dringend op zoek naar alternatieven en is hierover in gesprek met de gemeente.

Om de gesprekken met de gemeente een impuls te geven is een petitie gestart.

Op 18 maart 2021 staat een gesprek gepland met wethouder Simone Kukenheim van de gemeente Amsterdam, Henk Stokhoff van de KNLTB en Hugo Hilgers van het bestuur van ATC Sloterplas Voorafgaand aan dit gesprek wil de Actiegroep ATC Sloterplas tijdens een ludieke actie bij de Stopera de petitie aanbieden aan de wethouder.

Hulp vanuit de collega tennisverenigingen is welkom! Je kunt die hulp aan ACT Sloterplas bieden door de petitie te ondertekenen.

PST en avondklok

In verband met de avondklok is het laatste uur vrij spelen verkort van 20:00 uur tot 20:40 uur. De laatste spelers dienen om 20.40 uur de netten op slot te zetten en om 20.45 uur de lichten uit te doen en het hek achter zich in het slot te trekken. Ook de lestijden zijn aangepast.