Wisselingen in het bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 september werd de agenda soepel afgewerkt. De notulen staan hier. Hotel Arena, een van onze onze nieuwe sponsors, bood een bijzondere setting waar zo’n 25 PST-leden bijeen waren gekomen, voornamelijk om een aantal bestuurswisselingen te bekrachtigen.
Sigrid Sangers trad terug als bestuurslid/ websitebeheerder en Erik d’Ailly trad in haar plaats aan, Dick Vis nam de voorzittershamer over van Andreas van Es, die wel algemeen bestuurslid blijft. Dit alles met algemene instemming van de vergadering. Dick liet daarna kort zijn licht schijnen over de te verwachten ontwikkelingen rond de club.
Het bestuur kon ook meedelen dat Karijn Helsloot zich voor de vacature van secretaris had gemeld. Zij zal gaan meelopen en later worden voorgedragen als bestuurslid.
Na de rondvraag konden de aanwezigen zich ontspannen bij een drankje en een bitterbal in het indrukwekkende restaurant, waar de zaken nog eens rustig werden doorgenomen.