Nieuwsbrief april 2018

De Nieuwsbrief van april is per mail verzonden en ook op de website te lezen. Onderwerpen zijn het nieuwe clubhuis, de Club van 50, de vacature webredacteur en de roep om vrijwilligers. Ook het rookverbod, de kantine-uren, de start van de voorjaarscompetitie en het zomerweektoernooi worden genoemd.

Vacature webredacteur

Het bestuur is op zoek naar een webredacteur. Die houdt de inhoud en vorm van website up-to-date en verzorgt de berichtgeving in woord en beeld, op verzoek van het bestuur en op eigen initiatief. Enige kennis van WordPress komt daarbij van pas. Hij/zij krijgt desgewenst assistentie op het gebied van systeembeheer. Meer info bij Erik d’Ailly.

Rookverbod op gehele sportterrein

Sporten en roken passen niet bij elkaar. Daarom zijn PST en Swift een algemeen rookverbod overeengekomen voor het hele sportterrein. Voordelen: rokers blijven buiten beeld (vooral van kinderen), minder afval, minder meerook-schade, positieve uitstraling van de clubs. De asbakken zijn verwijderd, op de stoep is een rookplek, buiten het zicht. Laten we samen het goede voorbeeld geven!

Voorjaarscompetitie losgebarsten

Het zal jullie niet ontgaan zijn: de Voorjaarscompetitie is in alle hevigheid losgebarsten. Dit weekend waren de banen 4 en 5 lange tijd bezet voor officiële wedstrijden. Maar liefst acht PST-teams (waarvan drie jeugd/mini’s) traden uit en thuis aan om de club-eer te verdedigen. Zij deden dat met verve en met goede resultaten (al staat het spelplezier altijd voorop). Op de competitiepagina vind je meer details en verwijzingen naar uitslagpagina’s. Alle seniorenteams wonnen of speelden gelijk, alleen ons Mixed Double kampioensteam van de vorige Najaarscompetitie sneuvelde. Het kan verkeren.  

Nieuwsbrief maart 2018

De Nieuwsbrief van maart is per mail naar alle leden verstuurd. We verwijzen in deze editie naar de voorbije Ledenvergadering, noemen nog eens de openingstijden van de kantine (haal daar je ledenpas op!) en zoeken nog steeds vrijwilligers.
April zal een volle maand worden. Swift speelt weer buiten, de voorjaarscompetitie gaat beginnen, dus drukte op de banen, vooral in het weekend. We hebben een Stratentoernooi gehad en het Zomertoernooi komt al in zicht. Dat en meer in de Nieuwsbrief.

Strijd en gezelligheid in Stratentoernooi

Op 11 maart was het allereerste PST- stratentoernooi. Spelers uit één straat hadden teams gevormd om te strijden voor de straat-eer. Er deden zes teams mee: Plantage Parklaan, Weesperbuurt, Plantage Middenlaan, Nieuwe Witte Olifant, Valkenburgergracht, Topbuurt Outsiders en Groot Raepenburgh. Elk team telde vijf jeugdspelers van tenminste 10 jaar oud en vijf seniorspelers. Er werd de hele dag stoer getennist door jong en oud en de sfeer was geweldig, ondanks de grijze luchten. De dag werd afgesloten met een buffet, verzorgd door de stratenteams zelf. Wie de grote winnaars waren vermelden de verslagen niet, wel dat de roem over alle spelers goed verdeeld was. Voor herhaling vatbaar dus!
De foto’s zijn van uw eigen voorzitter, Dick Vis.