28 mei ALV

Op donderdag 28 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats in Hotel Rembrandt aan de Plantage Middenlaan. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda is als volgt:
* Opening
* Notulen mei 2014
* Financieel Jaarverslag 2014
* Contributie 2016
* Statutenwijziging
* Status huur van de banen
* Nieuwe initiatieven
* Verzoek afstaan baanruimte 2e BSO
* Huidige commissies
* Betrokkenheid
* Rondvraag

Leden die niet aanwezig kunnen zijn maar wel graag hun stem willen uitbrengen kunnen dat doen via het machtigingsformulier.

Na afloop van de vergadering kunnen ook nog de KNLTB-ledenpassen opgehaald worden.