April 2018

Van het bestuur

  • PST en Swift trekken samen op met de gemeente voor de realisatie van een nieuw multifunctioneel clubhuis. Inmiddels is er een gezamenlijke brief naar de gemeente gestuurd en zijn de contacten aangehaald. De volgende stap is dat we in gesprek gaan over de aankleding en het maken van buitenvoorzieningen.
  • Particulieren (al dan niet lid), ZZP’ers en kleine bedrijven uit de buurt die PST een warm hart toedragen kunnen onze vereniging financieel steunen met een jaarlijkse donatie van 50 euro. Zij worden op deze manier lid van onze exclusieve Club van 50. Met dat geld financieren wij activiteiten en het toekomstige clubhuis. Ook lid worden? Mail naar sponsoring-pst@outlook.com
  • PST heeft nog steeds vrijwilligers nodig. Heel veel leden zetten zich al in voor de club en zij doen dat fantastisch. Op 20 april worden zij dan ook terecht in het zonnetje gezet tijdens het vrijwilligersuitje. Toch zoeken we nog mensen voor de sponsorcommissie (enkele uren per jaar) en voor het kantinebeheer (een beperkt aantal uren in de maand). Ook zouden we een pool willen opzetten, waarin meerdere mensen een paar keer per jaar in de kantine helpen. Meld je aan, doe iets voor je club!
  • Het bestuur is op zoek naar een webredacteur. Die houdt de inhoud en vorm van website up-to-date en verzorgt de berichtgeving in woord en beeld, op verzoek van het bestuur en op eigen initiatief. Enige kennis van WordPress komt daarbij van pas. Hij/zij krijgt desgewenst assistentie op het gebied van systeembeheer.
  • Op het gehele sportterrein geldt nu een rookverbod. Er komt een bord waarop dat duidelijk gemaakt wordt. De asbakken op het terrein zijn weg, op het trottoir buiten het hek is een rookplek. Ook het parkeerbeleid is aangescherpt. Er mag niet geparkeerd worden op het terrein. De gemeente zal hierop sterker gaan toezien.
  • De kantine is geopend en bemand op maandag- en donderdagochtend van 10.30 uur tot 13.30 uur, dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur en als er competitiewedstrijden zijn in het weekend. Dan zijn ook de nieuwe KNLTB-pasjes af te halen. Zie de activiteitenkalender.

Activiteiten
Bekijk de activiteitenkalender om het hele seizoen te zien.
Op 7 april is de voorjaarscompetitie weer begonnen. In het weekend zijn daardoor de banen 4 en 5 overdag soms niet beschikbaar voor vrij spel. De voorjaarscompetitie duurt tot begin juni. Kijk op de kalender.

Van de Toernooicommissie
De Toernooicommissie gaat beginnen aan de voorbereidingen van het Zomerweektoernooi, dat van 24 tot 30 juni zal plaatsvinden. Zin om mee te helpen? Mail de Toernooicommissie.

Van de Jeugdcommissie
De jeugd kan zich nog opgeven voor twee Turbo Weken. De eerste is in de meivakantie, 7-10 mei. Die loopt vol, dus haast je. De tweede is in de zomervakantie, 23-26 juli. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Harold Siekmann (harold@cicgroup.nl). Meer informatie.

Half mei verschijnt de volgende nieuwsbrief. Kopij en foto’s voor nieuwsbrief en website kunt u sturen naar redactie@tennisclubpst.nl.
Erik d’Ailly

www.tennisclubpst.nl