Competitie

Competitietennis bij PST

Bij PST spelen alleen teams in competitieverband. Wie individueel competitie of toernooien wil spelen moet dat zelf regelen.  

Competitie kan gespeeld worden in de weekenden maar ook door de week, ’s avonds en overdag. De KNLTB biedt op ieder niveau wedstrijden aan.

Het ambitieniveau wordt door de teams zelf vastgesteld. Het ene team speelt om zo hoog mogelijk komen, het andere team speelt alleen voor het plezier. Voor deze laatste groep is er sinds kort de ‘8-9-competitie’. Op de website van de KNLTB staan de verschillende programma’s en anders kan de Verenigings-Competitieleider (VCL) je die geven.

Seniorenteams formeren zichzelf. De leden kiezen een captain, die contactpersoon is binnen en buiten de club. De captain meldt het team aan bij de VCL, die op zijn beurt de aanmelding beoordeelt, kijkt of er banen beschikbaar zijn op de voorgenomen speeldag en de teams inschrijft bij de KNLTB voor de gewenste competitie. Belangrijk is dat elk team voldoende reserves heeft, minimaal twee voor een heren- of damesteam, minimaal vier voor een gemengd team.

Jeugdleden kunnen niet zelfstandig een team formeren. Juniorenteams worden samengesteld door de Jeugdcommissie in overleg met de tennisleraren. De potentiële deelnemers worden benaderd door de Jeugdcommissie. Een Juniorenteam heeft geen captain, maar een begeleider.

PST betaalt de tennisballen, die – na gebruik – worden ingeleverd bij de VCL ten behoeve van PST-toernooien.

Deelnemers aan KNLTB-competities vertegenwoordigen PST. Zij worden geacht zich sportief te gedragen, volgens de regels van fair play.

Meer informatie over KNLTB competities is beschikbaar op: http://www.knltb.nl/tennissers/competitie/algemene-informatie/.
Je kan ook een mailtje sturen naar onze verenigingscompetitieleider: competitie@tennisclubpst.nl.

(Concept-richtlijnen d.d. jan 2018)