Lidmaatschap en contributie

Contributie 2016
De contributie voor 2016 is vastgesteld op 80 euro per jaar voor senioren (vanaf 18 jaar). Voor juniorleden (tot 17 jaar) is de contributie vastgesteld op 40 euro per jaar. Van zowel senior,- als juniorleden wordt per lid  door PST15 euro afgedragen als bijdrage aan de KNLTB.  De contributie moet zijn overgemaakt vóór 31 december 2015 op rekeningnummer NL66INGB0009518994 t.n.v. Tennisvereniging PST en o.v.v. je naam.Word een jeugdlid in de tweede helft van het jaar lid, dan is de helft van de contributie verschuldigd (20 euro).

Lidmaatschap opzeggen
Je lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd. Hierbij horen de rechten en de plichten zoals die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Mocht je aan het einde van het seizoen je lidmaatschap niet willen verlengen, dan dien je voor 31 december je lidmaatschap op te zeggen door een mailtje te sturen naar info@tennisclubpst.nl