December 2017

VAN HET BESTUUR
Eind november heeft een vruchtbare ontmoeting plaatsgevonden tussen de besturen van PST en Swift, die zal gaan leiden tot een ruimer gebruik door PST van de kantine. Heel snel zult u hier meer over horen.

Activiteitenkalender december 2017 en januari 2018
• Morgen, vrijdag 15 december: Open Inloop met eten, vanaf 18.30u.
• Vrijdag 12 januari: Open Inloop (zonder eten), vanaf 19.30u
• Vrijdag 12 januari: Nieuwjaarsreceptie, vanaf 20.00 uur
• Vrijdag 12 januari: Gekke Wintermutsen-toernooi, jeugd 9-18 jaar, van 16 tot 20u.
• Zaterdag 13 januari: Gekke Wintermutsen-toernooi, jeugd 4-8 jaar, van 13.30 tot 17u.
Klik op activiteitenkalender om het hele seizoen te bekijken.

Hulp nodig!
Al eerder heeft het bestuur gevraagd om assistentie bij het beheren van de ledenadministratie. Meer informatie. En ook de sponsorcommissie van PST heeft snel versterking nodig van één of twee leden. Meer informatie.

Open Inloop en Nieuwjaarsreceptie
Morgenavond, vrijdag 15 dec, is er Open Inloop met eten, vanaf 18.30u. Iedereen kan komen spelen, ongeacht niveau, met of zonder partner. Je kunt ook een glaasje komen drinken, zonder te spelen. Het eten kost 5 euro. Meld je ajb aan voor het eten door een mail te sturen naar info@tennisclubpst.nl.
In het nieuwe jaar wordt vrijdag 12 januari een drukke dag: om 16 uur begint het Gekke Wintermutsen Jeugdtoernooi (9-18 jr), om 19.30 uur is de Open Inloop (zonder eten) en om 20 uur is de Nieuwjaarsreceptie. Een dag later, zaterdag 13 januari, is het Gekke Wintermutsen Jeugdtoernooi voor de jeugd van 6 t/m 8 jaar. Dat begint om 13.30 uur.
Op vrijdag 26 januari is er weer een Open Inloop met eten, vanaf 18.30 uur.

Lessen
In de kerstvakantie, van 23 dec t/m 5 jan., zijn er geen tennislessen.

Foto voor ledenpas
Ongeveer 100 leden hebben hun pasfoto nog niet aan penningmeester Harrie van Cranenburgh toegestuurd. Zonder foto kan de KNLTB geen ledenpas maken. Voelt u zich aangesproken? Stuurt u dan zo spoedig mogelijk een digitale foto naar penningmeester-pst@xs4all.nl. Als op uw pasje van 2017 al een foto staat, dan wordt deze voor de pas van 2018 gebruikt. In dat geval hoeft u niets te doen!

Communicatie met leden
Het bestuur communiceert vooral via de e-mail met de leden van PST. Wij hebben gemerkt dat deze berichten bij sommige leden in de spam- of junkmail-folder terechtkomen en dan niet worden gelezen. Dit geldt met name voor leden met een hotmail-account. Controleer eventueel de spamfolder op mail van PST. Berichten zijn verstuurd op 5, 18 en 30 november, met de Nieuwsbrief, contributie 2018 of Open Inloopavonden. Markeer de mails als ‘geen spam’, opdat ze voortaan wèl in de inbox komen.

Contributie 2018
85% van de leden heeft inmiddels de contributie voor 2018 betaald. Dank! Laat de resterende 15% dit ook nog doen vóór de jaarwisseling. De contributie bedraagt 100 euro voor een seniorlid (op 31 december 17 jaar of ouder) en 50 euro voor een jeugdlid. Maak het bedrag aub over op rekening NL66INGB0009518994 van Tennisvereniging PST. Bij mededelingen niet vergeten de NAAM te vermelden van het lid waarvoor u betaalt. Bij vragen of opmerkingen over de contributie kunt u een berichtje sturen naar penningmeester-pst@xs4all.nl.

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Vanaf januari kan de jeugd zich opgeven voor een Turbo Week in de eerste week van de zomervakantie (23 t/m 26 juli).

Half januari verschijnt de volgende nieuwsbrief.
Kopij en foto’s voor nieuwsbrief en website kunt u sturen naar redactie@tennisclubpst.nl.
Wij wensen u mooie kerstdagen toe, en een goed Oud & Nieuw!
Karijn Helsloot en Erik d’Ailly