Elke maand een Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is terug. De redactie (Karijn Helsloot en Erik d’Ailly) streeft er naar elke maand een mail te sturen over actuele, bestuurlijke en sportieve zaken. Je kunt de gehele nieuwsbrief in die mail lezen, maar ook op de website. Kopij kan je sturen naar redactie@tennisclubpst.nl.