Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 22 maart was niet alleen de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, ook een flink aantal nieuwe leden werden die dag verwelkomd op de club. Zij verzamelden zich al vroeg in de avond en kregen op de baan een speciale introductie-clinic van de CIC-trainers Joyce en Ruud. Daarna vertelde voorzitter Dick ze in de kantine hoe de club in elkaar zit, over speeltijden, sleutels, kunstlicht en andere praktische zaken. Die zitting ging op 21 uur vrijwel naadloos over in de ALV, die op moderne en losse wijze (geen bestuur achter de tafel) door de agenda ging. De jaarcijfers werden goedgekeurd en Rick trad toe in het bestuur als secretaris. Twee bestuursleden, Harrie en Erik, namen afscheid en werden onder bloemen en lof bedolven. In de rondvraag werden de toekomstplannen (het nieuwe clubhuis) en andere verwante zaken toegelicht. Na de afsluiting bleef het nog lang gezellig in de het clubhuis.