Maart 2018

Van het bestuur

• Leden bevragen ons regelmatig over het clubhuis voor PST, bijvoorbeeld op de afgelopen jaarvergadering. We kunnen melden dat de besturen van Swift en PST in goed overleg zijn over de wens en aanpak omtrent een nieuw multifunctioneel gebouw, waar PST ook een plekje krijgt. Beide besturen zijn van mening dat we hierover gezamenlijk in gesprek moeten treden met de gemeentelijke instanties en trekken samen op.

Op 8 maart was de Algemene Ledenvergadering, met als hoogtepunt, hoe jammer ook voor de club, het terugtreden uit het bestuur van Andreas van Es, aan wie we met z’n allen veel te danken hebben. Hier staat het verslag met een verwijzing naar de notulen.

• De kantine is geopend en bemand op maandag- en donderdagochtend van 10.30 uur tot 13.30 uur, dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur en als er competitiewedstrijden zijn in het weekend. Dan zijn ook de nieuwe KNLTB-pasjes af te halen. Zie de activiteitenkalender.

• Geen enkele club kan zonder vrijwilligers. Het bestuur zoekt nog steeds naar mensen die zich willen inzetten voor belangrijke taken, zoals voor de sponsorcommissie en voor de kantine. Immers, PST maakt nu ruimer gebruik van de kantine. Dus, welke leden willen kantinebeheerder of barman (m/v) zijn, voor een beperkt aantal uren in de week, of we een pool opzetten, een paar keer per jaar.

• Op 20 april is het vrijwilligersuitje. Leden die zich inzetten voor de club worden getrakteerd, als dank voor hun bijdrage. Wil je ook mee? Word dan ook vrijwilliger!

• PST heeft sinds begin januari een rookbeleid: het dringende verzoek is om overdag tot 19 uur niet te roken binnen de hekken van het sportpark, en in het bijzonder niet in aanwezigheid van kinderen. De asbakken binnen de hekken zullen verdwijnen, er staat er een op straat buiten het hek.

 

Activiteiten
• Bekijk de activiteitenkalender om het hele seizoen te zien.

• Op 11 maart was het allereerste Stratentoernooi, waarbij zes teams van vijf junioren en vijf senioren elk, komend uit dezelfde straat (of buurt) streden om de tenniseer. Hier staat een verslagje met foto’s.

• Vanaf 12 maart traint en speelt Swift weer buiten. Dat betekent dat (een deel van) de banen op maandag, woensdag, vrijdag van 18-22 uur, en op sommige weekenden niet gebruikt kunnen worden voor tennis. Dit duurt tot de vakantie, half juni.

• In april gaat ook de voorjaarscompetitie weer beginnen. Daardoor zullen in het weekend de banen 4 en 5 overdag soms niet beschikbaar zijn voor vrij spel. Kijk op de kalender.

Van de Toernooicommissie
Het Zomerweektoernooi werpt zijn schaduw al weer vooruit. De Toernooicommissie gaat een dezer dagen beginnen aan de voorbereidingen. Zin om mee te helpen? Mail de Toernooicommissie.

Van de Jeugdcommissie
De jeugd kan zich nog opgeven voor twee Turbo Weken. De eerste is in de meivakantie, 7-10 mei. Die loopt vol, dus haast je. De tweede is in de zomervakantie, 23-26 juli. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Harold Siekmann (harold@cicgroup.nl). Meer informatie.

Half april verschijnt de volgende nieuwsbrief. Kopij en foto’s voor nieuwsbrief en website kunt u sturen naar redactie@tennisclubpst.nl.

Erik d’Ailly