Nieuwsbrief april 2018

De Nieuwsbrief van april is per mail verzonden en ook op de website te lezen. Onderwerpen zijn het nieuwe clubhuis, de Club van 50, de vacature webredacteur en de roep om vrijwilligers. Ook het rookverbod, de kantine-uren, de start van de voorjaarscompetitie en het zomerweektoernooi worden genoemd.