Nieuwsbrief maart 2018

De Nieuwsbrief van maart is per mail naar alle leden verstuurd. We verwijzen in deze editie naar de voorbije Ledenvergadering, noemen nog eens de openingstijden van de kantine (haal daar je ledenpas op!) en zoeken nog steeds vrijwilligers.
April zal een volle maand worden. Swift speelt weer buiten, de voorjaarscompetitie gaat beginnen, dus drukte op de banen, vooral in het weekend. We hebben een Stratentoernooi gehad en het Zomertoernooi komt al in zicht. Dat en meer in de Nieuwsbrief.