November 2017

VAN HET BESTUUR
• Bijzondere ledenvergadering
In september 2017 heeft een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden, in Hotel Arena, in het Oosterpark. De notulen staan hier.

• Activiteiten 2018
Dit is de activiteitenkalender voor 2018.

Hulp nodig!
– Het bestuur heeft dringend behoefte aan assistentie bij de ledenadministratie. Dit kost ongeveer een uurtje per week. Neem contact op met Harrie van Cranenburgh (hvcranenburgh@gmail.com). Meer info.
– De Sponsorcommissie, nu bestaande uit Marcel Wintershoven, heeft versterking nodig. De commissie zoekt nieuwe sponsoren en beheert de contracten. Meer info bij voorzitter Dick Vis (dickjvis@gmail.com of 06-3038 5275). Meer info.

• Nieuwe lesreeks voor senioren
Vanaf vrijdag 10 november kun je je aanmelden voor een nieuwe lesreeks voor senioren die half december begint. Wil je meedoen aan deze reeks van dertien lessen? Geef je dan snel op bij Harold Siekmann, want zoals altijd geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Inschrijven kan t/m zondag 19 november. De lessen zijn alleen voor PST-leden. Meer info op de lespagina.

• Open Inloop
Op vrijdag 1 december is er een Open Inloop (zonder eten) en ook op 12 jan en 9 feb.
Op vrijdag 15 dec is er Open Inloop & Eet Mee. Daarna ook op 26 jan, 23 feb en 9 mrt. Alle inlopen beginnen om 18.30 uur. Iedereen kan komen spelen, ongeacht niveau.

• Competitie najaar 2017
Bekijk hier de resultaten en verslagen van de vijf competitieteams dit najaar.
Op 19 november is het eerste Gemengd Dubbelteam kampioen geworden. Felicitaties aan Joyce Koster, Mascha Swillens, Christa de Wal, Lotte Zevenboom,
Rogier van Splunder, Guido van Troost, Rick Vreman (captain) en de reserves Rene Veldhuis en Jelle van der Wal!

• Contributie
Denkt u eraan om voor 1 december de contributie te betalen! Die bedraagt 100 euro voor een senior en 50 euro voor een junior (in het jaar dat je 18 wordt speel je als senior). Het rekeningnummer is NL66INGB0009518994 t.n.v. Tennisvereniging PST. Vermeld onder ‘mededelingen’ de naam of namen waarvoor je betaalt. Wanneer je het lidmaatschap wil beëindigen, maak dit dan ook voor 1 december kenbaar door een mail te sturen aan penningmeester-pst@xs4all.nl.

• Verder
– Er is een nieuwe wachtregel, die nu als volgt luidt: “Als alle velden bezet zijn hoeven nieuwkomers niet langer dan een half uur te wachten. De langst-spelenden maken dan plaats.”
– Er is een nieuw slot op het hek gemonteerd. De cijfercode staat op de labels van de sleutels voor de netten. Sluit het hek als je als laatste het terrein verlaat. 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
• Disco- en Piet & Sinttoernooi
Dit weekend (18 en 19 nov) vinden twee jeugdtoernooien plaats. Zaterdag het Discotoernooi voor de oudere jeugd, zondag het Sint & Piettoernooi voor de jongsten. Hier staat meer informatie. Volwassenen mogen aanmoedigen, en zaterdagavond een glaasje komen drinken.

• Turbo Week in mei
Jeugdleden kunnen zich nu opgeven voor de Turbo Week Jeugd in de tweede week van de meivakantie (7-10 mei 2018). De Turbo Week is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en staat onder leiding van Joyce Koster. De bijdrage is 209 euro per deelnemer. Aanmelden per mail aan Harold Siekmann (harold@cicgroup.nl). Meer info op de lespagina, onder ‘Junioren’.

Half december verschijnt de volgende nieuwsbrief.
Kopij kan naar de redactie (Karijn Helsloot & Erik d’Ailly).