Bestuur

Bestuur PST
Het bestuur van PST wordt gevormd door voorzitter Dick Vis, penningmeester Ingrid Rensema en algemeen bestuursleden Guido van Troost en Rick Vreman. 

Onder de verantwoordelijkheden van het bestuur vallen
• de huur van het sportpark;
• het onderhoud van de bezittingen;
• het overleg met betrokken instanties, zoals de gemeente en de KNLTB;
• de ledenadministratie en de communicatie met de leden,
   o.a. via een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
• het financiële beheer van de vereniging;
• en overige taken die gebruikelijkerwijs onder een verenigingsbestuur vallen.

Het bestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Elk lid van de vereniging kan een agendapunt inbrengen door een mailtje te sturen naar info@tennisclubpst.nl. Het bestuur kan de indiener vragen het agendapunt mondeling toe te komen lichten.

De bestuursleden

Dick Vis, voorzitter
Rick Vreman, secretaris
Ingrid Rensema, penningmeester
Guido van Troost, algemeen bestuurslid, jeugdcommissie