Situatie Namenmonument Wertheimpark

Het bestuur van PST staat positief tegenover een Nationaal Namenmomument, wij zijn immers een buurtvereniging en zeker in onze buurt zijn de gevolgen van de Holocaust desastreus geweest. Wij hebben echter wel onze zorgen kenbaar gemaakt aan de gemeente over de locatie van het monument (daar dit pal tegen onze tennisbanen gepland is). Wij hebben daarom specifiek verzocht aan de gemeente dat het gebruik van de tennisbanen vastgelegd moeten worden in de randvoorwaarden die als uitgangspunt dienen bij de realisatie van het namenmonument.

In het ‘Definitief Concept rapport’ (hieronder te lezen) is daarover het volgende opgenomen: “Vooral op drukke dagen in het zomerseizoen kan een combinatie van een tennistoernooi en vele herdenkende bezoekers aan het monument een minder geslaagde combinatie opleveren. Echter het gaat te ver om dit als een ernstig conflict op te vatten“…. Tot op heden is onze brief waarin wij onze zorgen uitten ter kennisgeving aangenomen, maar is er helaas op ons verzoek tot een gesprek nog geen uitnodiging gekomen.

Op dit moment worden alternatieve locaties onderzocht. Meer informatie omtrent het Namenmonument vindt je hier: Verslag bijeenkomst Namenmonument met de Burgemeester Juli 2014, Definitief concept rapport Wertheimpark November 2014, Raadsbrief Namenmonument September 2015 en Persbericht procedure keuze locatie Namenmonument September 2015. Daarnaast is de volgende documentaire (uitgezonden in September 2015) over de totstandkoming van het Namenmonument interessant: http://www.npo.nl/102-000-namen/13-09-2015/POW_02936640 en het volgende bericht in het Parool in November 2015: http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4177480/2015/11/03/Namenwand-mag-van-Auschwitz-Comite-ook-in-Weesperstraat.dhtml