Update uitbreiding & herinrichting Sportpark Parkschouwburg

Het PST-bestuur is druk, samen met de gemeente en mede-hoofdhuurder van het Sportpark Korfbalvereniging Swift, met de uitbreiding en herinrichting van het Sportpark. Zoals het zich nu laat aanzien zullen er twee fases komen:

Fase 1:  Het korfbalveld worden verkleind en komt over 3 tennisbanen te liggen. Er komt 1 tennisbaan bij wat in totaal dan 5 tennisbanen zal betekenen. Twee tennisbanen komen geheel los te liggen van het multifunctionele sportveld (korfbal & tennis) en zal een KNLTB goedgekeurde ondergrond krijgen waardoor het mogelijk wordt om ook thuis aan KNLTB competities deel te nemen. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk in Maart gaan plaatsvinden zodat e.e.a klaar is wanneer de voorjaarscompetities beginnen. Samen met  Swift wordt bekeken of PST vaker gebruik kan maken van de Swift-kantine.

Fase 2: Voor de langere termijn wordt er met de gemeente bekeken om een 6e KNLTB-proof tennisbaan aan te leggen en een eigen onderkomen voor PST te realiseren.

Op de hele korte termijn wordt door de gemeente bekeken of er op de stenen (tussen het Sportveld en het Wertheimpark) een tijdelijk apart sportveldje aan te leggen is waarvan Buitenschoolse Opvang Woest/Zuid gebruik kan maken totdat het het Sportpark is heringericht. Wanneer de herinrichting is voltooid zal naast BSO De Kleine Wereld ook BSO Woest/Zuid van het multifuntionele sportveld gebruik gaan maken.