ALV op 25 juni 2021 vanaf 20:00

Op vrijdag 25 juni 2021 vindt vanaf 20:00 uur de Algemene Ledenvergadering plaats.
De vergadering vindt buiten op het sportpark plaats volgens de geldende richtlijnen van het RIVM, mits het weer het toelaat. Bij slecht weer gaan we over op een online vergadering.

Aanmelding
Wij verzoeken leden om zich aan te melden via e-mail. Aanmelding geschiedt individueel; eventuele partners dienen zich afzonderlijk aan te melden, zodat er goed zicht is op het totale aantal aanwezigen. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 juni 2021, zodat we de ALV op verantwoorde wijze kunnen houden. Alleen PST-leden die zich hebben aangemeld hebben toegang tot de ALV.

Agenda
Op de agenda staan 2 grote onderwerpen met een grote invloed op richting en toekomst van PST:
· Het nieuwe clubhuis: besluit over contracten voor de lange termijn
· Contributieverhoging 

De volledige agenda luidt als volgt:
· Opening en welkom
· Vaststellen notulen ALV 2020
· Jaarverslag 2020
· Verslag van de kascommissie
· Financiële verantwoording over 2020
· Benoeming kascommissie voor 2021
· Vooruitzicht 2021
· Benoeming nieuwe bestuursleden
· Besluiten te nemen i.v.m. nieuw clubhuis, inclusief planning en vervolgafspraken
· Nieuwe website
· Vragenronde
· Sluiting

Wij hopen jullie te ontmoeten op 25 juni 2021 bij PST!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur