Andreas treedt feestelijk terug

Op 8 maart was er een vlotte Algemene Ledenvergadering in Hotel Arena (hier staan de notulen). De financiën werden besproken, en penningmeester Harrie van Cranenburgh kreeg de complimenten voor zijn doortastend beleid. Daarnaast konden twee nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd, Ingrid Rensema en Guido van Troost. Ingrid zal vooral toernooizaken behartigen en Guido de jeugd.
Maar de meeste aandacht ging uit naar het afscheid uit het bestuur van Andreas van Es. Jarenlang was hij voorzitter en daarna gewoon bestuurslid en zijn opvolger Dick Vis sprak hem dankbaar en lovend toe. Andreas kreeg het erelidmaatschap aangeboden (met bijpassend t-shirt), een etentje op Vuurtoreneilend, een mooie bos bloemen en zowel fles rode wijn als een fles cola. Voor elk wat wils, zeg maar! Andreas zal het bestuur in de komende jaren nog adviserend terzijde staan.
De vergadering besprak tenslotte de steeds beter wordende samenwerking met Swift en er bleek grote belangstelling voor een concreet beeld, een artist impression zelfs, van hoe een nieuw of gedeeld clubhuis er uit zou kunnen gaan zien.
Na het sluiten van de bijeenkomst was het tijd voor een gezellig glaasje en maakten velen van de kans gebruik om zelf aan Andreas te vertellen hoe geweldig hij het al die jaren gedaan heeft.