Baanindeling

Vanaf 2020 geldt de volgende baanverdeling.

NB: OP ZATERDAG VAN 09:00 UUR TOT 13:00 UUR ZIJN DE BANEN 1, 2 EN 3 GERESERVEERD VOOR DE SWIFT JEUGD. DIT HOUDT VERBAND MET DE SLUITING VAN SPORTHALLEN WAARDOOR ZIJ MOMENTEEL NIET BINNEN KUNNEN TRAINEN.

Wachtregel (per november 2017): Als alle velden bezet zijn hoeven nieuwkomers niet langer dan een half uur te wachten. De langst-spelenden maken dan plaats.
Zie ook de regels van PST.

Tennislessen
In het schema staat op welke baan/banen per dag de lessen zijn. Wisselingen tussen lesuren gaan op het hele uur. 
Meer over tennislessen.

Vrij spelen
Uitgangspunt is dat baan 4 beschikbaar is voor les en baan 5 voor vrij spel, tenzij op die banen competitiewedstrijden of andere activiteiten van (of in overleg met) PST zijn gepland.
Als er geen les is, kan baan 4 voor vrij spel gebruikt worden en als er geen vrij spel is, kan op baan 5 worden lesgegeven. Baanwisselingen tussen les en vrij spel gaan op het hele uur. In verband met de opstelling van netten en leshulpmiddelen moet tien minuten vóór het hele uur duidelijk zijn of er les of vrij spel zal zijn.

Uitzonderingen op het baanschema
Er kunnen diverse redenen zijn waarom competitiewedstrijden op wat andere tijden plaatsvinden dan volgens het baanschema. Soms lopen wedstrijden uit, soms moet er worden ingehaald. Dit is eerder uitzondering dan regel maar competitie gaat altijd vóór vrij spelen. Wij doen ons best om de uitzonderingen tijdig te vermelden maar vragen jullie begrip als dat niet is gelukt.

Overzicht van afspraken PST / Swift (lente / zomer)
De afspraken tussen PST en Swift (en derden) staan in het schema hierboven.
Wedstrijden van Swift worden in het seizoen op de banen 1-3 gespeeld.
Thuiswedstrijden Swift in de lijst zijn onder voorbehoud.
De banen 4 en 5 kunnen op hetzelfde moment gebruikt worden voor tennis.
Plaats desgewenst drie tennisnetten dwars tussen baan 3 en 4.