Gezamenlijk clubhuis Swift-PST

De afgelopen periode hebben Swift en PST verder de samenwerking opgezocht ten behoeve van de toekomst van ons gezamenlijke sportpark. Een projectgroep met vertegenwoordigers van Swift en PST heeft, in opdracht van de beide besturen, hard gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendig, duurzaam clubhuis en een mooie buitenruimte daarvan – voor een fijn verblijf voor de leden van beide sportclubs en de buurt. 
 
De projectgroep is begonnen alle wensen naast elkaar te leggen, in samenwerking met een architect is een ontwerp gemaakt en er zijn verschillende afstemmomenten geweest met zowel het bestuur van Swift als van PST. Inmiddels is de eerste fase afgerond en ligt er een plan op hoofdlijnen dat we de komende maanden samen willen uitwerken, en waarvoor we financiering en subsidie willen regelen. 

Op 28 mei 2021 organiseren we een online informatieavond waarbij we jullie als leden van PST meenemen in de plannen. Ook zal de architect op deze avond het ontwerp toelichten. Daarna zullen we de buurt informeren. De volgende stap is de ALV op 25 juni 2021, om de leden toestemming te vragen voor het realiseren van de plannen in 2022 en voor de financieringsconstructie. 
 
De komende tijd staat ons al veel te doen en we betrekken graag de leden van beide clubs. Want naast een nauwe samenwerking met de buurt, de gemeente Amsterdam, veldbeheerder SPACE en BSO, is een samenwerking met leden onmisbaar. Alleen zo maken we een écht gezamenlijk clubhuis. Zo denken we graag in werkgroepen samen na over de aansturing van de bouw, het interieur, de contracten en inkoop, de exploitatie, communicatie, et cetera. We komen hier binnenkort op terug. Mocht je nu al enthousiast worden en mee willen denken en doen, of heb je vragen, meld je dan vooral bij jouw bestuur. 

Wij hebben zin in de komende tijd. Samen maken we er iets moois van!