Ledenpas

De ledenpas is, in tegenstelling tot voorgaande ledenpassen, meerdere jaren geldig. Bestaande leden kunnen de huidige pas blijven gebruiken. Hiermee kan je terecht bij onze sleuteladressen: restaurant Bordjes, café Eik en Linde, en café Smit &Voogt.

Als een ledenpas niet meer bruikbaar is (bijvoorbeeld door beschadiging of diefstal), neem dan contact op metinfo@tennisclubpst.nlom de pas ongeldig te maken en een nieuwe pas te krijgen.

Verder willen we het volgende punt onder de aandacht brengen: Lidmaatschap houdt in dat alle leden de huisregels kennen en onderschrijven (zie website). Dit is een voorwaarde voor een goede omgang met medeleden. De statuten van de vereniging staan op de website.