Grote opkomst bij opening sportpark

Op dinsdag 9 mei is het vernieuwde sportpark officieel geopend door de wethouders Eric van den Burg en Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum. Bijna zestig kinderen van PST en een dozijn van de BSO’s en Swift presenteerden daarna hun sport en spel. De wethouders hielden hun toespraken kort. Zij onderstreepten het belang van sport voor jong en oud in de binnenstad en spraken hun waardering uit over de getoonde samenwerking. Als openingsplechtigheid probeerden de wethouders beurtelings, onder het gejoel van de kinderen, elk een bal in de korf te werpen (zie foto), wat een van hen nog lukte ook. Daarna werd bij vrolijke muziek het glas geheven op de vernieuwing van het park, terwijl hoogwaardigheidsbekleders van betrokken clubs de onderlinge banden aanhaalden en de kinderen verder speelden tot een uur of zes.