Bestuur

Bestuur PST
Het bestuur van PST wordt gevormd door voorzitter Dick Vis, penningmeester Harrie van Cranenburgh, de algemene bestuursleden Erik d’Ailly (webredactie, uittredend), Guido van Troost (jeugdcommissie) en Ingrid Rensema (toernooicommissie). 

Onder de verantwoordelijkheden van het bestuur vallen
• de huur van het sportpark;
• het onderhoud van de bezittingen;
• het overleg met betrokken instanties, zoals de gemeente en de KNLTB;
• de ledenadministratie en de communicatie met de leden,
   o.a. via een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
• het financiële beheer van de vereniging;
• en overige taken die gebruikelijkerwijs onder een verenigingsbestuur vallen.

Het bestuur vergadert elke tweede woensdag van de maand. Elk lid van de vereniging kan een agendapunt inbrengen door een mailtje te sturen naar info@tennisclubpst.nl. Het bestuur kan de indiener vragen het agendapunt mondeling toe te komen lichten.

De bestuursleden


Dick Vis, voorzitter


Harrie van Cranenburgh, penningmeester


Erik d’Ailly, alg. bestuurslid, webredacteur (uittredend).


Guido van Troost
, algemeen bestuurslid, jeugdcommissie.


Ingrid Rensema
, algemeen bestuurslid, toernooicommissie.